Privacy statement

Bij het aanvinken van dit vakje geeft u de provincie Utrecht toestemming uw persoonsgegevens op te slaan tot eind 2018. Op 31-12-2018 worden alle via deze site verzamelde gegevens vernietigd.

Het project energietransitie is geïnitieerd vanuit een samenwerking tussen de gemeente De Bilt en de provincie Utrecht. Voor de verwerking van uw persoonsgegevens door middel van Swipocratie treedt de provincie Utrecht vanuit dit samenwerkingsverband op als verantwoordelijke en aanspreekpunt voor wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij willen uw persoonsgegevens graag tot 31-12-2018 bewaren, omdat we een vervolgproject hebben waarvoor we u wellicht willen benaderen op het gebied van de energietransitie. Als u bij het invullen van de Swipocratie aangeeft hier interesse in te hebben, kunnen we u via de door u opgegeven persoonsgegevens benaderen. U kunt zich te alle tijde bedenken en alsnog uw persoonsgegevens laten verwijderen.

De persoonsgegevens die u via de Swipocratie aan ons doorgeeft worden niet voor andere doeleinden gebruikt en kunnen uitsluitend worden ingezien door daartoe bevoegde medewerkers van de Provincie Utrecht, de gemeente De Bilt en de ontwerper van Swipocratie (Soulcreatives) die betrokken zijn bij dit project.

Heeft u inhoudelijke vragen over Swipocratie en het project dan kunt u zich wenden tot marielle.hoefsloot@provincie-utrecht.nl

Heeft u vragen over uw privacy en het uitoefenen van uw rechten op grond van de toepasselijke privacywetgeving (zoals inzage, rectificatie en wissing) dan kunt u zich wenden tot de Functionaris gegevensbescherming van de Provincie Utrecht via privacy@provincie-utrecht.nl. Zie tevens de privacy verklaring van de provincie Utrecht via www.provincie-utrecht.nl